Gevelreiniging

U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw vieze gevel zelf te reinigen. Maar gevel reinigen is een karwei dat steeds meer particulieren en organisaties laten uitvoeren door gespecialiseerde bedrijven. Het bedrijfsleven is zich ervan bewust dat het reinigen van gevels vaak niet door eigen personeel kan worden uitgevoerd, omdat er veel regels zijn op het gebied van arbo en milieu. Ook zijn de specifieke gevelreiniging producten vaak niet in de gewone bouwmarkt te krijgen.

Gevelreiniging met behulp van waterstralen

Er zijn diverse systemen op de markt op het gebied van gevelreiniging door middel van water. Deze installaties zijn vooral erg handig bij het reinigen van vloeren, beton en gevels. Denk vooral aan vervuiling zoals stof, modder en andere natuurlijke vervuiling. Bij sommige systemen wordt er een speciaal soort zand toegevoegd om zo hardnekkige vuildelen los te stralen. Dit wordt vaak toegepast bij het verwijderen van verflagen en graffiti. De betere systemen verbruiken relatief weinig water en zand en kunnen het zand recyclen.

Echte vakmensen op het gebied van gevelreinigen kunnen ervoor zorgen dat de gevel niet wordt aangetast en er weer als nieuw uit komt te zien. Alleen op een ondergrond met b.v. vorstschade is het z.g.n. bouchardeer effect niet te voorkomen. Bouchardeer effect is het aantasten van de ondergrond met een heel erg ruw resultaat.

Verwijderen van verflagen, deze methode wordt tevens toegepast bij het verwijderen van graffiti.

Het uit Noorwegen afkomstige Olivine zand dat wordt toegepast is een hard scherpkantig mineraalzand bevat geen silica en is ijzervrij. Olivine voldoet aan de gestelde arbeid en milieu eisen, is door TNO onderzocht en bevat minder dan de toegestane 0,5% kwarts. De aanpak op locatie is per gemeente verschillend, doch komen in grote lijnen overeen. Om met de werkzaamheden te kunnen starten dient men er voor te zorgen dat er onder de steiger een zeil is aangebracht dat het Olivine zand opvangt. De steiger dient te worden voorzien van groene beschermingsnetten en aan de kopse kanten dicht gemaakt te zijn met zeil. E.e.a. om de overlast aan derden zo min mogelijk te houden.

Na het stralen moet eerst zoveel mogelijk zand van de gevel en van het zeil op de grond worden verwijderd, (dit moet volgens de regels en wetten worden afgevoerd of worden hergebruikt) voordat met de afwerking namelijk het schoonspoelen onder hoge druk kan worden begonnen. Indien men zich aan deze regels houdt  zal er in geen enkele gemeente  problemen ontstaan t.a.v. milieu regels.

Stoomclean methode

Stoomcleanen is eigenlijk niet meer dan reinigen onder hoge druk maar dan met warm water. Deze methode is dan ook niet zo effectief als het hierboven omschreven Torbo vocht straal systeem. Vaak staat er in een werkomschrijving c.q. bestek het stoomcleanen voorgeschreven. Dit is een afdoende methode wanneer oppervlakkige vuil b.v. algen en mossen verwijderd moeten worden. Het verkeersvuil b.v. uitlaatgassen welke vaak diep in de ondergrond is getrokken blijven zitten. Doch bij monumentale gebouwen waarvan de oudheid niet verloochend mag worden biedt dit systeem wel een goede oplossing, daar deze gevels niet een nieuw uiterlijk behoeven. Ook voor kalkzandsteen ondergronden is stoomcleanen een zeer effectieve methode.

Chemisch gevelreinigen

Chemisch reinigen is een methode welke bij ondeskundig gebruik en geen goede voorzorgsmaatregelen ons milieu ernstig kunnen aantasten. In enkele gevallen zal men dit toch toepassen wanneer bij het reinigen van gevels met andere methodes niet het gewenste resultaat wordt verkregen.

Het bedrijf zal in overleg met u de juiste methode gaan toepassen en de een offerte aan u voorleggen.

Gevelreiniging kosten kunnen behoorlijk oplopen. Gevelreiniging is namelijk behoorlijk arbeidsintensief. Toch is het vaak de moeite waard om deze relatief hoge uitgave te doen, omdat uw woning of bedrijfspand er weer als nieuw uitziet.