Buitengevel isolatie

Buitengevelisolatie is een van de meest efficiënte manieren voor het isoleren van gevels. Goed isoleren van een pand is enorm belangrijk; het verhoogt uw wooncomfort en zorgt voor een lager energieverbruik. Een buitengevel voorzien van isolatie slaat namelijk de warmte die in het pand wordt geproduceerd op. Met andere woorden: als de verwarming daarna wordt uitgezet, geeft de geïsoleerde muur nog steeds warmte af. Zo worden grote en plotselinge temperatuurwisselingen voorkomen.

Ook voor het aanbrengen van buitengevel isolatie geldt dat u het beste een specialist op dit gebied kunt inhuren. De toepassing die hiervoor het meest in Nederland wordt gebruikt is de zogenaamde gepleisterde buitengevel isolatie. Men isoleert de buitengevel met behulp van isolatieplaten van polystyreen, die beschermt wordt door een wapeningslaag. De gevel wordt daarna afgewerkt met een dunne, kunstharsgebonden sierpleister. Het is trouwens wel zo dat de systemen en producten verschillen per bedrijf. Vraag daarom altijd de product- en systeemspecificaties op wanneer u een offerte opvraagt.

Van oudsher wordt er bij onze oosterburen veelvuldig gebruik gemaakt van traditionele (buiten)pleisterwerk. Ook in Nederland worden er bij steeds meer woningen gepleisterde gevels aangebracht. Omdat bij buitengevel isolatie men te maken krijgt met tal van regels en wetten is het bijna altijd een noodzaak om hiervoor een bedrijf in te schakelen die deze expertise beheerst.

Zo moet bijvoorbeeld de ondergrond aan bepaalde eisen voldoen en dient het binnenspouw blad zo vlak mogelijk zijn. Alle voorzieningen die nodig zijn om de nadelige gevolgen van weersomstandigheden zoals regen en wind tot een minimum te beperken moeten uiteraard getroffen worden. Een degelijke stijger voorzien van netten is daarom een absolute must. Buiten gevelisolatie zelf bestaat uit vier belangrijke onderdelen: de bevestiging, isolatieplaten, wapeningslaag en een afwerklaag.